Sunday, May 15, 2005

A poem

Here's what I've found on one Dutch blogsite:

ow je begrijpt alles vast
voelt jezelf belast
met het streven
naar een beter leven
maar dan zijn ze daar
ze dekken elkaar
en dwingen je het op te geven
geloof jij wat je ziet
als je wordt bedrogen
of doe je net alsof
en sluit je je ogen
reduceert het de pijn wat
of geeft het je hoop
Is dit wat je dacht
als kind te krijgen
dat de oude macht
je nog eens deed zwijgen
noem je je prijs vast
wat ben je goedkoop
soms ben je rijk
soms ben je arm
soms ben je de mond
soms ben je de darm
soms ben je zwart
maar meestal ben je blank
zie je er volgevreten uit
en stink je naar de drank
soms ben je goed
soms ben je kwaad
hebber van het recht
bestuurder van de staat
erf maar
en sterf maar
en bederf
maar
hou van elkaar

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?